Psikoloji ve Uzmanlık Alanları

0
1834

Psikoloji, temelde tüm insanlığın ilgilendiği konuları çalışması sebebiyle hepimizi ilgilendiren bir bilim. Bizler psikolojinin konularını her gün deneyimlediğimiz için psikolojiyi bilim olarak küçümsüyoruz. Fakat buradaki temel hatamız psikolojiyi sadece insan ilişkilerinin kişisel olarak yorumlanması gibi görmek. Örneğin: sizin iyi empati yapabiliyor olmanız sizin iyi bir psikoloji bilgisine sahip olduğunuz anlamına gelmez. Karşınızdaki insanları anlamaya çalışmanız, davranışlarının altında yatan nedenleri merak etmeniz sizin kişisel ilginizle alakalı olabilir, fakat bu durum sizin bir bilim olarak psikolojiyi tanıdığınızı göstermez.

Bilim Olarak Psikoloji Nedir?

Psikoloji bilimi; davranışların ve düşünme süreçlerinin, kuramlar oluşturularak ve bu kuramların deneylerle sınanması sonucunda elde edilen bilgilere dayanarak, açıklanması, tahmin edilmesi ve kontrol edilmesini hedefler.

Bu durumda psikoloji bilimi günlük hayattan ayıran şey, kuramlar oluşturulması ve bu kuramların deneylerle desteklenmeye ya da yanlışlanmaya çalışılmasıdır. Buradaki bilimsellik deneyler yapılmasından gelir. Siz günlük hayatta kişisel ilişkilerle ilgili yorumlar veya tahminler yaparken psikoloji biliminde olduğu gibi bunları deneylerle destekleme veya kanıtlama yoluna gitmezsiniz.

Psikoloji Biliminin Alt Dalları Nelerdir?

 • Deneysel Psikoloji
 • Nöropsikoloji
 • Gelişim Psikolojisi
 • Kişilik Psikolojisi
 • Sosyal Psikoloji
 • Danışmanlık Psikolojisi
 • Klinik Psikoloji
 • Eğitim Psikolojisi
 • Spor Psikolojisi
 • Trafik Psikolojisi
 • Deneysel Psikoloji
 • Adli Psikoloji

Gibi pek çok alanda psikoloji bilimi hizmet vermektedir. Saydığımız popüler olan alt dallar dışında alanda psikolojinin 50 alt dalından bahsedilmektedir.

Tüm bu alt dallarda çalışmak için psikolog adayları eğitimlerini farklı şekillerde yönlendirmektedirler. Uzun, zorlu ve masraflı bir eğitim süreci sonucunda uzmanlaşan psikologlar alanda çalışmaya başlarlar.

Akademik alanda veya klinik alanda olmak üzere ikiye ayırırsak:

 • Akademik alanda çalışan kişiler yoğunluklu olarak kuramlar, hipotezler ve denenceler üzerine çalışırlar. Bilimin araştırma ve geliştirme ayağında bulunan bu kişiler bilimin ilerlemesine hizmet ederler. Yapılan çalışmalardan çıkarılan sonuçlar ve yeni keşfedilen bilgilerle alanda verilecek klinik hizmete de destek olurlar.
 • Klinik alan ise daha çok saha odaklıdır. Danışanlara yönelik hizmet verirler. Kuramların yani akademik alanın yönlendirmesi doğrultusunda terapi hizmeti verirler. Vaka çalışmaları veya herhangi uzun süreli çoklu bir çalışmada keşfedilenlerle akademik dünyaya katkı sağlamaları da mümkündür.

Bu iki alan arasında kesin bir çizgi olduğu söylenemez. Temel bir ayrım yapılmıştır fakat iki taraf da birbiriyle ilintilidir ve birbirlerinden beslenirler.

Klinik alanda çalışan psikologlardan destek almak sizin hasta olduğunuzu veya kişisel ilişkilerde başarısız olduğunuzu göstermez. Psikoloji insanlığa hizmet edebilecek en önemli bilimlerden biridir ve temel amacı bireylere hizmet vermektir. Psikoloji biliminin konuları günlük hayatta tartıştığımız ve fikir yürüttüğümüz konular olmasına rağmen yukarıda bahsettiğim gibi pek çok dalda pek çok kişi tarafından sürdürülen çalışmalarla kliniğe destek verilmekte ve terapi süreçleri bu şekilde oluşturulmaktadır.

Bizim yaşanan tüm sorunlardan, problemlerden sonra elimizde kalan yine ruhumuzdur. Böyle düşünüldüğünde ruhumuzun yara almasından sakınmamız gerekir. Bu da yaşanacak olası problemlerde bizim psikoloji eğitimi almış kişilerden destek almamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Lütfen yaşadığınız problemlerde destek almaktan çekinmeyin, süreçleri size en az zarar verecek şekilde atlatabilmenin birinci koşulu bu olacaktır.

E. Naz Aykar

Uzman Klinik Psikolog // Blogger // Bilişsel Davranışçı Terapist // dijiklinik.com Sitesinin Kurucusu // Mentör

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi yazın