Psikoterapi

Psikoterapi en geniş anlamda açıklamak gerekirse bu alanda gerekli eğitimleri almış bir klinik psikiyatr veya psikolog tarafından uygulanan psikiyatrik hastalık veyahut psikolojik temelli problemlerin çözüme ulaştırılması için tedavi görenin gerektiği hallerde ailesinin de katıldığı iletişim ve alışveriş sürecidir. İşbirliği içinde gerçekleşen ve bazı hallerde grup terapisi de uygulanan hastanın bu anlamda alanında uzman kişilere başvurması gereklidir.

Psikoterapi ve Hastadaki Amacı

Psikoterapi uygulanan hastadaki hedeflenen amaç aslında bu hastayı neşelendirerek dertlerinin üstünü örtmek değildir. Ya da kişiyi yaşadığı sorunlar dolayısıyla bu problemlerde haklı olduğuna ikna etmek de değildir. Psikoterapide kişi kendini tanımalı ve bu tanıma sonucu problemlerine bir çözüm üretebilmeli. Ancak burada bulunması gereken çözüm psikoterapist tarafından değil psikoterapi gören kişi tarafından üretilmelidir. Burada yanlış bilinen ve kavram kargaşasına yol açan psikoterapi ile kişisel gelişim ve yaşam koçluğu farklılığıdır. Bu kavramlar birbirinden bağımsızdır. Sorunun büyüklüğüne ve çözümün gerektirdiği ölçüde psikoterapist dilerse bireysel olarak dilerse grup terapisi veya evlilik terapisi uygulamakta özgürdür. Psikoterapistlerin daha çok karşılıklı konuşma yöntemi ile tedaviyi tercih ederler. Ama bazı terapistler çizim, müzik veya drama yollarını da esas yöntem olarak kullanabilirler. Psikoterapist açısından bu anlamda üstlendiği en önemli vazife gemilerdeki kılavuz kaptanların rolüyle benzerlik göstermektedir. Çünkü kılavuz kaptanlar sizi rotanızdan saptıracak engellere karşı yönlendirirler. Terapistler de bu anlamda uzmanlıklarını konuştururlar.

Nasıl Psikoterapist Olunur?

Klinik psikoloji yasası gereğince klinik psikologlar olarak yasada geçen meslek grupları psikoloji ve PDR bölümünden mezun olduktan sonra klinik psikoloji alanını seçerek bu ihtisas alanında yüksek lisans ve doktora yapmış kişiler olarak belirtilmiştir. Klinik psikologlar psikoterapi uygulamaya yetkili kişilerdir. Aynı zamanda aile danışmanlığı yönetmeliği de bu alanda çalışmak isteyen kişilerin psikoloji, PDR, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, sosyoloji, tıp ve az miktarda da olsa hemşirelik bölümü mezunu olmasını şart koşmuştur. Psikoterapist olmak isteyen öğrenciler temel bir takım eğitimlerden geçmek zorundadırlar. Teorik eğitimin yanı sıra literatür ve kişisel farkındalık eğitimlerini de alan öğrenciler bunların dışında klinik stajlarını yaparak bu alandaki pratik eksikliklerini de giderirler. Bu alanda en önemli husus ise süpervizyon eğitimi ve süpervizyon gözetiminde hasta kabulüdür. Bu kabulden sonra vaka sunumunu gerçekleştiren öğrenciler protokollerini tutup bitirme ödevlerini teslim ederler. Bu süreç ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte oldukça uzun ve meşakkatli bir yoldur.