Psikolojik Testler

Psikolojik Testler Nelerdir ve Ne İşe Yararlar?

Psikolojik testleri psikofiziksel davranışları, yetenekleri ve psikolojik problemleri ölçmek ve psikolojik performansları öngörmek için sistematik olarak kullanırız. “Test” kelimesi insan davranışının diğer bağlamlarda ilişkili olabileceği yanıtları ortaya çıkarmak için kullanılan herhangi bir aracı ifade eder. Yetenek testleri yakın gelecekte okul başarısı, alan yönelimleri, meslek tercihi ve bunlar gibi gibi alanları öngörmek için kullanılır. Kişilerin mesleki veya akademik “becerisini” ölçmekte ise başarı testleri kullanılır. Rehberlik ofisleri, ruh sağlığı klinikleri ve psikiyatri hastaneleri gibi ortamlarda uygulanan bazı kişilik testleri ise problemli davranışların tespitinde yardımcı olabilir.

Psikolojik Test Örnekleri

  • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: MMPI olarak da bilinen Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, bireylerin kişilik yönelimlerinde dair çıkarımlar yapmamıza yardımcı olur.
  • Tematik Algı Testi: Tematik Algı Testi, ya da sıkça bahsedildiği gibi TAT, uygulanırken katılımcılara bazı insanların resimleri gösterilir ve onlardan sahnede neler olup bittiğini yorumlamaları istenir. Testin amacı, katılımcıların resimlerde belirsiz ve çoğu zaman kışkırtıcı sahneleri açıklamak için yarattıkları hikayelere dayanan düşünceleri, kaygıları ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmektir.
  • Rorschach Mürekkep Lekesi Testi: Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, 1921’de Hermann Rorschach adlı bir psikolog tarafından yaratılan bir tür projektif psikolojik testtir. Kişilik ve duygusal işleyişi değerlendirmede MMPI’dan sonra en sık kullanılan adli testtir.
  • Beck Depresyon Envanteri: Beck Depresyon Envanteri, depresyonun şiddetini, yoğunluğunu ve derinliğini ölçmek için geliştirilen bir soru dizisidir.
  • Beck Anksiyete Envanteri: Beck Anksiyete Envanteri, kişilerde anksiyetenin yoğunluğunu, şiddetini ve derinliğini ölçmek için geliştirilen bir soru dizisidir.
  • Hamilton Depresyon Envanteri: Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği, bir hastanın tedavi öncesi, sırası ve sonrasında depresyon seviyesini belirlemenin oldukça faydalı bir yoludur. Mutlaka deneyimli bir klinisyen tarafından uygulanmalıdır.
  • Hamilton Anksiyete Envanteri: Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, hastanın anksiyetesini ölçmek için yaygın olarak kullanılan, doğrulanmış bir testtir. Deneyimli bir klinisyen tarafından uygulanmalıdır.

Kimler Psikolojik Testleri Uygulayabilir?

Psikolojik testler eğitimini tamamlamış danışmanlar, psikologlar, psikiyatristler ve bunlar gibi uzmanlar tarafından uygulanır. Kişilerin internet üzerinden bulduğu ve kendilerine uyguladığı testler bilimsel geçerlilik ve güvenilirlik taşımamakla beraber sonuçları ile yanıltıcı olabilmektedirler.