İşyerinde Motivasyon

0
891

Literatürde motivasyon, genel olarak, “insanı harekete geçiren ve hareketini devam ettiren güdülenme süreci” olarak tanımlanır. Bu bağlamda, bir insanın bir işe başlaması, başladığı bir işi devam ettirmesi için motivasyona ihtiyacı vardır ve güdülenmenin şiddeti kişinin yaptığı işteki performansını doğru orantılı olarak etkiler. Kısacası, motivasyon artarsa performans artar, motivasyon azalır ise performans düşer. İşletmelerde motivasyon ise; çalışanları işe ve işletmeye odaklandırarak onların verimliliğini arttırmayı ve dolayısıyla da örgütsel verimliliği güçlendirerek pazar paylarını arttırmaya yönelik kullanılır.

Günümüzde özellikle insan gücünün üretim ve hizmet vermede ağırlıklı olarak kullanıldığı işletmelerde, çalışan motivasyonlarına önem verilmektedir. İşletmeler geçmişte ortaya çıkan çeşitli motivasyon model ve teorilerinden yararlanarak çalışanlarının motivasyonlarını en üst düzeyde tutacak uygulamaları oluşturup çalışanların performanslarını arttırmaya ve böylece insan gücü kaynağını en verimli şekilde kullanmaya çalışırlar. Bu bağlamda Maslow, Herzberg, Locke gibi isimlerin teorilerinden faydalanırlar.

Günümüzde motivasyon arttırma yöntemlerinde yaygın olarak; iş tanımlarının yapılması, iş basitleştirme, işe teşvik etme, iş planlaması gibi uygulamalara gidilir. İş tanımının yapılması, personelin iş yetki sınırlılıklarının ve görevlerinin net olarak belli olmasını, kısacası personelin “ne” yapacağını bilmesini temel alır. Ne yapacağını tam olarak bilmeyen bir personel aldığı kararlarda ve yaptığı uygulamalarda kendinden emin olamaz ve bu onun motivasyonunu olumsuz yönde etkiler. İş basitleştirme daha çok kompleks işlerde uygulanır ve amacı işi basitleştirerek personelin daha spesifik bir görevde uzmanlaşmasını sağlamak ve böylece motivasyonunu arttırmaktır. İşe teşvik en sık kullanılan motivasyon arttırma yöntemlerinden biri olup, ödül sistemini temsil eder. Verilecek olan ödülün çalışan açısından maddi ya da manevi bir değeri olması önem taşımaktadır. Bir başka deyişle, personelin alması muhtemel ödüllerin güdülenme sağlayacak öneme sahip olması gerekmektedir. Bu kapsamda ödüllerin değerleri, miktarları, zamanlaması ve adil dağılımı ile ilgili düzenlemeler yapılır. İş planlaması kapsamında ise iş rotasyonu, iş genişletme ve iş zenginleştirme uygulamalarına değinilebilir ve bunların motivasyon üzerindeki etkilerine göre tekrar düzenlemeler yapılır.

Motivasyon bireysel bir olgu olduğu için işletmelerin personelini iyi gözlemlemesi ve onları motive edecek ihtiyaç uygulamalarının doğru belirlemesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda motivasyon araçlarına ihtiyaç duyulur ve bu araçlardan bazıları arasında; etkin iletişim, takdir etme, iş güvenliği, yeterli ve adil ücret sistemi, kararlara personel katılımı, sorumluluk dağılımı, işin ilginçleştirilmesi, kendini gösterme ve yeteneklerini kullanabilme imkanları, iyi çalışan ilişkileri vb. yer alır.

Psikolog
Efe Kaya
Istanbul

Uzman Klinik Psikolog // Blogger // Bilişsel Davranışçı Terapist // dijiklinik.com Sitesinin Kurucusu // Mentör

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi yazın