Psikoloji Nedir?

0
189

Psikoloji, birey davranışlarını ve bu davranışların altında kalan nedenleri zihinsel süreçleriyle birlikte inceleyen bilim dalıdır. Diğer bilim dallarına göre daha kısa bir geçmişi bulunan psikoloji bilimi, pek çok farklı tanımla anılmıştır. İlk olarak birey zihninin yapısına dair incelemeler olarak tanımlanabilen psikoloji bilimi, birey zihninin gözlemlenebilmesinin olanaksız olması nedeniyle, gözlenebilmekte olan davranışların bilimsel olarak incelenmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Birey psikolojisinin, birey fizyolojisi ve biyolojisiyle alakalı ve iç içe olması, psikoloji biliminin biyoloji bilimiyle ortak alanda çalışmasına neden olmuştur.

Psikoloji bilimi, birey davranışlarını tanımlamaya ve bu davranışların ana kaynağını bulmaya çalışmaktadır. Bu davranışların anlaşılmasını ve açıklanmasını hedef alan psikoloji bilimi aynı zamanda bu davranışlar üzerinde öngörü sahibi olabilmeyi de amaçlamaktadır.

Psikoloji Biliminin Alt Dalları Nelerdir?

Psikoloji  biliminin pek çok alt dalı bulunmaktadır. Bu alt dallar arasında bireyin duygusal, davranışsal ve zihinsel bozukluklarını incelemekte olan klinik psikoloji; mevcut toplumsal şartların, bireyler üzerinde meydana getirdiği etkiyi araştırmakta olan sosyal psikoloji; psikoloji kavramına doğa bilimleri açısından bakan ve psikolojiyi bilimsel yöntemler aracılığı ve yardımıyla anlamaya çalışan deneysel psikoloji; bireyin davranışları ve bireyin kronolojik yaşı arasındaki ilişkiyi inceleyen gelişim psikolojisi; eğitim sürecinin bireyler üzerindeki etkisini ve eğitim sürecinin bireydeki ilerleyişini inceleyen eğitim psikolojisi; dini uygulamaları, dini inançları ve dini yapıları psikolojik açıdan açıklayan ve açıklamaya çalışan bir bilim disiplini olan din psikolojisi; fizyolojik psikoloji; endüstri ve örgüt psikolojisi; öykü psikolojisi ve çocuk psikolojisi yer almaktadır.

Psikoloji Biliminin Ana Çalışma Alanları Nelerdir?

Psikoloji biliminin ana çalışma alanları arasında örüntü tanımayı ve dikkat ile filtreleme kuramlarını kapsayan algı; kısa dönem hafıza ile uzun dönem hafızayı, otobiyografik hafızayı, flaş hafızayı, düzensiz hafızayı, yapısal hafızayı ve anlamsal hafızayı kapsayan hafıza; zihinsel modelleri, betimleme önerme tartışmasını, zihinsel betimlemeyi ve önermeli şifrelemeyi kapsayan bilgi temsili; dil elde etmeyi, gramer ile dil bilimi ve ses bilimi kapsayan dil; yargılama ile karar vermeyi, kavram oluşturmayı, problem çözmeyi ve mantık, doğal muhakeme ile biçimsel muhakemeyi kapsayan düşünme yer almaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi yazın