Pedagog Ne Demektir?

0
1569

Pedagoji uzmanları yani pedagoglar çocuklarda eğitim bilimi ve teorisi uzmanlarıdır. Pedagoji kelimesinin kökü Yunanca, “Paidagogeo” kelimesinden gelir.  Paid kelimesi çocuk, ago ise yönetmek demektir. Dolayısıyla kelimenin tam anlamı “çocuk yönetmek” tir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre pedagogun kelime anlamı “eğitim bilimci”dir.

Pedagoglar çocuk gelişimi alanında, ebeveynlere danışmanlık verirler. Pedagoji bilimi, psikolojinin bir alt dalı olarak 19. Yüzyılın ortalarına kadar devam etmiş, sonrasında ise ayrı bir bilim dalı olarak kabul görmüştür. Ülkemizde de üniversitelere bağlı Pedagoji bölümleri 1982 yılından sonra kaldırılmıştır. Günümüzde üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümlerinden mezun olanlar pedagog olarak anılmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır. 4 yılın ardından ‘Pedagog’ olmaya hak kazananlar danışman rehber öğretmen olarak kreş, anaokulu ve ilköğretim okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. Kişilerin kimi zaman çeşitli danışmanlık merkezlerinde çalıştıkları da gözlenmektedir.

Pedagoglar farklı alanlarda uzmanlaşabilirler. Pedagoji temelde 4 ana alt gruba ayrılır. Bunlar; eğitim pedagojisi, orthopedagoji, transkültürelpedagoji ve antropedagojidir.

pedagog-ne-is-yapar

Eğitim Pedagojisi, pedagogların ana alanı olarak görülebilir. Çocukların öğrenme sürecinin planlanması ve eğitim yöntemlerinin belirlenmesini kapsar. Okuldaki başarı ve uyum, öğrenme bozuklukları ve dikkat eksikliği gibi konular ile pedagoglar ilgilenir.

Orthopedagoji, sosyal açıdan problemli olarak nitelendirilen çocuklar ile ilgilenir. Davranış bozukluklarına sahip çocuklar, engelli çocukların rehabilitasyonu ve farklı IQ düzeylerine sahip çocuklar orthopedagojinin alanına girer.

Transkültürelpedagoji, farklı kültürlerin çocuk gelişimleri üzerindeki etkilerini inceler.

Antropedagoji, tarihsel süreçte önemli rol oynamış kişilerin, çocukluklarını ve yetiştirilmelerini inceler.

Çocukların ruhsal gelişimi, toplumların gelişmesi ve geleceği açısından çok önemlidir. Bu anlamda pedagogların okullarda ‘kılavuz’ olarak yer alması ve günümüzde ailelerin pedagojik destek alması olukça önemlidir. Çocukların sosyal gelişimlerinin izlenmesi ve sapmaların erken fark edilerek düzeltilmesinde önemli rol oynayan pedagoglardan ailelerinde fikir ve danışmanlık alması uygun olacaktır.

Pedagoglar ayırca, çocuk mahkemelerinde ve çocuk ıslahevlerinde ve TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görev alabilirler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi yazın