Mindfulness ve Depresyon Üzerindeki Etkisi

0
875
farkındalık mndfulness

Depresyon ve depresif ataklar zaman zaman hepimizin yaşadığı durumlar olabiliyor. Günlük hayat içerisinde yaşadığımız durumlarla başa çıkarken, günlük hayatın koşuşturmacasında yorulduğumuzda böyle dönemler geçirebiliyoruz. Mindfulness, yani diğer ismi ile Bilinçli Farkındalık depresyon ve depresyonun tekrarlaması üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ise araştırmalarla kanıtlanmış. Bu blogta depresyonun belirtilerinden ve olumlu bir destekleyici olan bilinçli farkındalığın depresyon üzerindeki etkilerinden bahsettik. Keyifli okumalar dileriz.

Depresyonun Belirtileri Nelerdir?

  • Karamsarlık, ümitsizlik, çersizlik hissi
  • Hayattan zevk alamama
  • Günlük hayatta eskiden ilgi duyulan konulara ilgi kaybı
  • Dikkat dağınıklığı
  • Uykusuzluk veya aşırı uyuma hali
  • İştah azalması veya artışı
  • Konsantrasyon güçlüğü
  • Suçluluk ve değersizlik hissi
  • İntihar düşünceleri

Mindfulness ve Depresyon Arasındaki İlişki

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) ve depresyon arasındaki ilişki hakkında birçok araştırma yapılmakta. Yapılan araştırmalara baktığımızda bilinçli farkındalık ve depresyon arasında anlamlı bir ilişki bulunabildiğini söylemek mümkün. Mindfulness’ın kişinin stres, depresyon ve depresyonun tekrarlaması üzerinde olumlu etkileri mevcut. Önce Mindfulness nedir sorusuna cevap verelim.

Mindfulness Nedir?

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) yargılamadan, tarafsızca ve nezaketle farkındalığımızı yaşadığımız ana getirmektir diyebiliriz. Günlük hayatta yaşadıklarımızı,  bedenimizi, duyumsamalarımızı, nefesimizi yani aslında bütün deneyimlerimizi yargısız bir şekilde fark etmek ve kabul etmek. Günlük hayatımızda oradan oraya koşuştururken, yapmamız gerekenleri yetiştirmeye çalışırken farkındalık halinden uzaklaşıyor ve otomatik pilotta yaşıyoruz. Aslında yaşadıklarımızı otomatik pilotta yaşadığımız için fark edemiyor ve kaçırıyoruz. Onlara dikkatimizi getirdiğimiz zaman ise yaşadıklarımıza verdiğimiz tepkileri fark edebiliyoruz. Düşüncelerin geliş ve geçişini, anda neler olduğunu yakalıyoruz. Bu sayede deneyimlerimizi yargılamamak, onlara daha az stresle yaklaşmak mümkün olabiliyor. Mindfulness’ın kişiye yeniden öğrettiği tutumlar sayesinde kişi deneyimlerine yeni bir bakış açısı kazanabiliyor. O tutumları ise şöyle sıralayabiliriz: Yargılamamak, Sabır, Başlangıç Zihni, Güven, Çabalamamak, Kabul, Bırakmak.

Mindfulness’ın Depresyon Üzerindeki Etkisi

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) kişinin günlük hayattaki deneyimlerine kazandırdığı farklı bakış açısı sayesinde stresle başa çıkma becerisini arttırıyor ve psikolojik iyi oluşu destekliyor.Kişinin Mindful tutumları, anda kalma deneyimleri ve çeşitli meditasyon pratiklerini deneyimlemesiyle olumsuz duygu durumlarla başa çıkabilme becerisi yükseliyor. Yeni yapılan araştırmalara baktığımızda bu sonuçlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Örneğin Schuling, R. Ve diğerleri tarafından 2020’de yayınlanmış yeni bir makalede 122 katılımcı ile bir araştırma yürütülmüş. Bu katılımcıların depresif semptomları ölçülmüş ve bir kısmı Midfulness çalışmaları yapılacak olan bir gruba dahil edilmiş. Mindfulness çalışmaları yapılan gruptaki katılımcıların depresif semptomlarında önemli düzeyde iyileşme olduğu araştırmanın yürütüldüğü 6 ay boyunca saptanmış.

Konu ile ilgili benzer çalışmalar incelendiğinde yine bilinçli farkındalık arttığı zaman algılanan stres düzeyinde düşme meydana geldiğini görebiliyoruz. Yani aslında bireylerde stres ile başa çıkma becerisinin artmasının, stres faktörlerine yükledikleri anlamlar ve onlara olan bakış açılarının değiştirilmesi ile mümkün olabileceğini söyleyebiliyoruz. Bu da şu demek: Bilinçli farkındalık sayesinde yargılamama tutumunu öğrenerek hoşa gitmeyen durumları da yargılamaktan uzak kalıyoruz. O durumlarla boğuşmuyor, oldukları gibi kabul ediyor ve sadece anda var oluyoruz. Yargısız bir bakış açısı ile algıladığımız zaman o stres faktörlerinin bizi etkileyiş seviyesi de düşüyor. Tam da bu noktada, stres faktörlerinin bizi etkileyiş seviyeleri düştüğü için Mindfulness’ın depresyonun tekrarını engellenmesinde destekleyici bir faktör olduğunu söylemek de mümkün oluyor. Yani aslında bilinçli farkındalığın hem önleyici hem de iyileştirici bir yönü olduğunu söyleyebiliriz.

Referanslar

Schuling, R., Huijbers, M. J., van Ravesteijn, H., Donders, R., Cillessen, L., Kuyken, W., & Speckens, A. E. M. (2020). Recovery from recurrent depression: Randomized controlled trial of the efficacy of mindfulness-based compassionate living compared with treatment-as-usual on depressive symptoms and its consolidation at longer term follow-up. Journal of Affective Disorders, 273, 265–273. doi:10.1016/j.jad.2020.03.182

ARSLAN, İ . (2018). BİLİNÇLİ FARKINDALIK, DEPRESYON DÜZEYLERİ VE ALGILANAN STRES ARASINDAKİ İLİŞKİ. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (2) , 73-86 . DOI: 10.20493/birtop.477445

Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Williams, J. M. G., Ridgeway, V. A., Soulsby, J. M., & Lau, M. A. (2000). Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(4), 615–623. doi:10.1037/0022-006x.68.4.615

Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(2), 169–183. https://doi.org/10.1037/a0018555

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi yazın