Mindfulness Terapi

Kendimize, zihnimize ve bedenimize daha fazla özgürlük imkanı sağlamak için mindfulness kavramıyla tanışalım.

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Nedir?

Gelecekte yaşayacaklarımızla ilgili ne kadar kaygı ve endişe duyduğumuzu belirleyen genellikle geçmişteki olaylardan hangi düzeyde etkilendiğimizdir. 

Bedenimiz şimdi ve burada iken zihniminiz neden geçmişte yaşadıklarımızda ya da gelecekte yaşama ihtimalimiz olanlarda kalsın? Kendimize, zihnimize ve bedenimize daha fazla özgürlük imkanı sağlamak için mindfulness kavramıyla tanışalım.

Mindfulness yani bilinçli farkındalık kavramının tarihi geçmiş zamanlara dayanmaktadır. Farkındalık kavramı en çok Budist inancında kullanılmıştır fakat Yunan felsefesi, hümanizm anlayışı ve Avrupa’da doğan egzistansiyalizm yani varoluşçuluk gibi bazı felsefi fikirlerle yakından ilişkilidir. 

Mindfulness’ın kavramsal tanımı ise içsel deneyimlerin gözlemlenmesini içeren bir zihin ve beden pratiği olarak yer alır. 

Günümüzde mindfulness, bilişsel davranışçı terapilerin üçüncü dalgası olarak adlandırılır. Bilişsel davranışçı terapiler ile “düşünceler nasıl ortaya çıkar?”, “ortaya çıkan düşünceler nasıl kontrol edilir?”, “zihin nasıl eğitilir?” gibi sorulara cevap bulabiliriz. En önemli amaç ise şimdide olmak, anı yaşayıp kabul etmek ve şimdiki zamanın deneyimlenmesindeki engelleri ortadan kaldırmaktır. 

Mindfulness pratikleri bazı olaylardan sonra ortaya çıkan olumsuz duyguları yok saymayı ya da onlardan kaçmayı hedeflemez. Aksine bu duyguları yargılamadan, olduğu gibi kabul etmemizde yardımcı rolündedir. Dikkatimizi anlık yaşantılara yönlendirerek, kendimizi, zihnimizi, bedenimizi ve çevremizde olup bitenleri yargılama, etiketleme ve eleştiriden uzak bir şekilde kabul edebilme yetisini kazanırız.

Bilinçli Farkındalığın Yaşamımıza Katkıları Nelerdir?

Mindfulness temelli terapiler şimdi ve burada olmamıza ve anda kalmamıza katkıda bulunur. Şimdiki zamana odaklanmak süreğen şekilde devam ederse farkındalık seviyemiz gelişim gösterir. Bununla birlikte pozitif duygularımız, olaylara karşı iyimserlik düzeyimiz, olanı yargılamadan kabul etme becerimiz, iletişim ve sosyal becerilerimiz artar. Buna ek olarak; kararsızlığın, saldırganlığın, dürtüselliğin, kaygı ve hatta depresyonun azaldığına yönelik araştırmalar da mevcuttur. Yani düşünce ve davranış tarzımızda değişim meydana gelir. 

Mindfulness Egzersizleri Nelerdir?

Mindfulness zihinsel bir beceridir ve geliştirilebilir. Bedenimize iyi baktığımız gibi zihnimize de iyi bakmamız gerektiğini unutmamalıyız. Bunun bir sentezi olarak egzersizler genellikle beden merkezli olarak uygulanır. 

    • Beden Tarama Meditasyonu
    • Oturma ve Nefes Meditasyonu
    • Kuru Üzüm Egzersizi
    • Sesler ve Düşünceler Meditasyonu
    • Duyu Algısı Egzersizi

Farkındalık sadece olumlu yönlerle sınırlı değildir. İyi ya da kötü olsun, tüm deneyimlerimizle yüzleşmeyi, onlara izin vermeyi ve bize tüm deneyimlerin varlığını kabul etmemizi öğretir. Örneğin duyu organlarıyla yapılan mindfulness meditasyonları sonucu, neyi sevip sevmediğimizi, tat aldığımız, keyif aldığımız şeylerin ne olduğunu ve bizim için neyin iyi neyin kötü sonuçlar doğuracağını anlamamızı sağlar.

Mindfulness yani bilinçli farkındalığı hayatımızın bir parçası haline getirerek kaygıya sebep olan düşüncelerimizden kurtulabiliriz.

Daha fazla yazı için tıklayınız.