Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi: kısa süreli, planlı, yapılandırılmış bir psikoterapi türüdür. Bu terapinin etkinliği bilimsel kanıtlarla desteklenmiştir. Bilişsel terapide, terapist; danışana bilişsel kuramı öğreten bir uzmandır. Bu terapi için ilgili, işini bilen ve işbirlikçi bir terapist idealdir. Terapist özellikle başlarda aktif rol alıp, danışana fazlaca sorular sorup, ev ödevleri verecektir. Bilişsel terapide amaç danışanın kendi kendisinin danışmanı olmasını sağlamaktır. Süreç bu amaç doğrultusunda işler. Seans esnasında öğrendiğiniz şeyleri gelecek olan hafta içinde en iyi biçimde nasıl kullanacağınızı konuştuktan sonra terapistiniz o günkü görüşmedeki önemli noktaları tekrar özetleyerek sizden geri bildirim ister: yani seansta size yararlı olan herhangi bir şey aldınız mı, faydası olmayan ya da rahatsız eden bir şey oldu mu, terapistin yanlış anladığı bir şey ya da değişmesini istediğiniz bir şey var mı bunları terapistinize aktarırsınız. Gördüğünüz gibi kognitif terapi hem terapistin hem de danışmaya gelen kişinin oldukça aktif oldukları bir terapi türüdür.

Tıklayın: Bilişsel davranışçı terapi desteği almak isterseniz bize ulaşbilirsiniz!

Bilişsel Terapiler ne kadar sürer ?

Bilişsel davranışçı terapi yapılandırılmış bir terapi türü olduğundan, ilk seanstan itibaren terapinin hedefleri ve amaçları belirlenir. Kişinin öyküsü alındıktan ve sorunlar belirlendikten sonra hedeflere yönelik çalışmaya başlanır. İlk görüşmeler birer hafta ara ile yapılır, kişi iyi hissetmeye başlayınca görüşmelerin arası 15 gün şeklinde açılır. Bilişsel terapi tipik olarak kısa süreli, 10 ile 20 seans arası değişen bir tedavi şeklidir. Kişilik bozukluları gibi durumlarda bu süre uzar.

Bilişsel davranışçı terapi ile hangi alanlarda çalışılır ?

Bilişsel terapinin uygulandığı pek çok psikolojik alan vardır. Depresyon, obsesif- kompulsif bozukluk, depresyon, kaygı bozuklukları (panik atak), yeme bozuklukları, sosyal fobi, hipkondria (ciddi fiziksel bir hastalığa yakalanmakla ilgili duyulan kaygı).

Terapideki Amaçlar ve Hedefler Nelerdir ?

Bilişsel davranışçı terapide terapistin amacı kişinin duygu ve davranışlarında kalıcı bir değişim sağlayarak, kişinin düşünce ve inançlarında bir değişmeye yol açmaktır. Seanslar sırasında, terapistinizle problemlerinizi, kendi düşünceleriniz, fiziksel hisleriniz ve eylemleriniz gibi ayrı bölümlerine ayırmak için çalışırsınız. Terapistiniz, yardımcı olmayan düşünceleri ve davranışları nasıl değiştireceğiniz konusunda size yardımcı olacaktır. Neleri değiştirebileceğinizi anladıktan sonra, terapistiniz bu değişiklikleri günlük yaşamınızda uygulamanızı isteyecek ve bir sonraki seansta neler yaptığınızı tartışacaksınız. Tedavinin nihai amacı, tedavi sırasında öğrendiğiniz becerileri günlük yaşamınıza uygulamanızı öğretmektir.

BDT’nin avantajlarından bazıları şunlardır:
  • Yalnız ilaçların işe yaramadığı durumlarda yardımcı olabilir.
  • Diğer konuşma terapilerine kıyasla nispeten kısa bir sürede tamamlanabilir.
  • Tedavi bittikten sonra bile günlük hayatta kullanılabilecek yararlı ve pratik stratejiler öğretir.

BDT’yi kendim yapabilir miyim?

Yardım kitabı ya da online olarak BDT yapmak mümkündür.Ancak araştırmalar şunu gösterir bir terapistle çalışıyorsanız, BDT’nin genellikle daha etkili olduğunu gösterir. Ve bazı özel BDT tedavileri kendi başınıza denenmeye uygun değildir (örneğin OKB’ye maruz kalma ve müdahale önleme) Bu durumda bir terapistten destek almak gerçekten önemlidir.

BDT’nin kendinizin yapmasına yardımcı olup olamayacağı konusunda psikoloğunuzla konuşun.

Yaygın 5 Bilişsel Davranış Teknikleri:

Sokratik Sorgulama

Sorgulama, terapistin müşterinin öz-farkındalığını uyarmasına, problem tanımına odaklanmasına, müşterinin inanç sistemini açığa çıkarmasına ve istemcilerin bilişsel süreçlerini açığa çıkarırken irrasyonel inançlara meydan okumasına izin verir.

Ödev

Bilişsel yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için, müşterilere genellikle ödev verilir. Tipik CBT ödevleri, davranışsal aktivasyondaki aktiviteleri, otomatik düşünceleri izlemeyi, önceki terapi seanslarını gözden geçirmeyi ve bir sonraki terapi seansına hazırlanmayı içerebilir.

Kendi Kendini İzleme

Ayrıca günlük çalışma olarak adlandırılan, kendini izleme, düşünce ve davranışların miktarını ve derecesini kaydetmek için kullanılır. Bu, müşterinin olumsuz olumlamalarının derecesi ile ilgili müşteri ve terapist bilgisini sağlar.

Davranışsal Deneyler

Deney süreci deneyimleme, gözlemleme, yansıtma ve planlamayı içerir. Bu adımlar düşünce testi, keşif, etkinlik ve / veya gözlem yoluyla gerçekleştirilir.

Sistematik Duyarsızlaştırma

Sistematik Duyarsızlaştırma, stresli bir şeye maruz kalma ile rahatlama sağlar. Müşterilerin endişe üreten durumlarda rahatlamak için öğretilir.

Kısacası “Zihninin götürdüğü yere git(!)me, anda kal!” mantığı ile süregelen bir terapidir.