Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı ebeveynlerin kendi aralarındaki ve çocuklarla olan ilişkilerinin düzenlenmesi sürecinde yaşanan problemlerin çözümüyle ilgili danışmanlık hizmetidir. Boşanma sürecinde çocukların ruhsal sağlığı, boşanmanın engellenmesi ya da sürecin iyi yönetilmesi, evlilik içinde yaşanan sorunlar, aile içi psikolojik sorunlar ve bunlar gibi konularla ilgili danışmanlık alınabilir.

Aile Danışmanı Nasıl Yardımcı Olabilir?

Kişiler ailede yaşanan bir problemleri kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken danışman:

  • Saygılı bir dinleme ortamı oluşturulmasında,
  • Tüm bireylerin bakış açılarının ortaya koyabilmesinde ve anlaşılmasına,
  • Soruna yönelik olarak konuşulmasına,
  • Aile fertlerinin birbirlerine olan duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilmesinde,
  • İncitici olabilecek davranışların engellenmesinde,
  • Herkesin ailenin diğer fertleri tarafından olduğu gibi kabul edilebilmesine,
  • Kişilerin birbirinden beklentilerini açıkça ifade edebilmelerine yardımcı olur.

Bireyleri değil bireylerin arasındaki iletişimi incelemek ve bununla ilgili yarar sağlamak durumundadır. Buna ek olarak, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır.

https://www.youtube.com/watch?v=wnyXAE_eSqA

Bu süreç bireysel terapiden oldukça farklı ve karmaşıktır. Kişilerin kişisel problemleri aile içindeki tutumlarında olumsuz etki yaratabileceği gibi, kişilerin bireysel ve ortak geçmiş yaşantılarındaki sorunlar da aile terapisini olumsuz etkileyecek süreçler doğurabilmektedir. Tüm bu yapının başarılı şekilde ele alınması ve aile içindeki iletişim problemlerinin başarılı şekilde çözülebilmesi için aile danışmanına büyük bir sorumluluk düşmektedir ve bu durum bireyse terapiye kıyasla daha zorlayıcıdır.

Aile ortamının bireylerin kendini ifade edebilmesi için daha rahat ve açık bir duruma getirilmesi, bireyler arası ilişkilerin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması hedeflenir.

Bireysel terapide kişilere tek kişilik seanslar uygulanıyorken aile terapisinde seanslar ailenin tüm üyelerinin katılımıyla gerçekleşir. Gerekli durumlarda terapist aile büyüklerini veya aile dostlarını da seansa katabilir. Bu dışarıdan katılımlar bireylerin var olan sorunlarının objektif bir gözden dinlenmesine ve dışarıdan bir gözle durumun nasıl göründüğünün algılanması açısından önem taşır.

Uzman kadromuzdan aile danışmanlığı ile ilgili destek almak için aşağıdaki formu doldurabilir ya da bizi doğrudan arayarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Evlenmeden Önce Danışmanlık Alınmalı Mı?

Evlenmeden önce aile danışmanlığı almak özellikle farklı kültür yapılarına sahip bireylerin evlilikleri durumunda oldukça önemlidir. Günümüzde boşanma oranlarının giderek atıyor olması yanlış evlilikler yapılıyor olduğunun ve/veya evlilik içerisindeki iletişim bozukluklarının aynası durumundadır.

Aile danışmanlığına başvurulması durumunda kişiler kendi bireysel özelliklerini ve karşı tarafın bireysel özellikleriyle ilgili farkındalıklarını arttırabilirler. Aile danışmanının desteğiyle empati ve iletişim becerilerinde yükselme görülebilmektedir.

Aile danışmanlığı aynı zamanda bireylerin cinsel problemlerinde çözülemez sanılan sorunların da çözülmesinde etkin rol oynayacaktır. Eğitim sistemimiz ve toplumsal yapımız gereği cinsel konular da yaşanan problemler gizli kalıp evlilikleri bitiş noktasına getirebilmektedir. Fakat aile danışmanlığı ile evlilik sonrasında olduğu gibi evlilik öncesinde de problemlerin çözümü için önemli düzeyde faydalı bir adım atılabilir.

Aile Danışmanı Kimdir?

Üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun, klinik psikoloji yüksek lisanslı, aile danışmanlığı konusunda süpervizyonları tamamlamış kişiler aile danışmanlığı yapabilirler.

“psikologlarda aile danışmanlığı” hakkında aklınıza takılan sorular için bu yazımızı okuyabilirsiniz.