Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın anksiyetede kaygıyı tek bir konu üzerinden değil bir çok konu üzerinden yaşarız. Kaygı konuları çeşitlenmiştir ve yaygın anksiyete bozukluğu sebebiyle birçok konuda felaket beklentisi yaşanır. Kaygı normal seviyelerde hissedildiği takdirde hayatımızı idame ettirmemizi sağlayan evrimsel bir duygudur. Ancak yaygın anksiyete sırasında kaygı seviyesi yüksektir ve bu duygu işlevsel olmaktan çıkıp günlük hayatımızı olumsuz etkiler. Yaygın anksiyetede kaygı duyulan konular aile, iş, sağlık, para gibi konular olabilmektedir.

Yaygın anksiyeteye sahip olan kişilerde görülen belirli özellikler vardır. Bunlardan bazıları; sık kontrol etme, kaçınma, erteleme, belirsizliğe tahammülsüzlük, mükemmeliyetçilik, aşırı bilgi ve güvence arayışı gibi davranışlardır.

Yaygın Anksiyete ve Fiziksel Belirtiler

  • Bulantı
  • Terleme
  • Sinirlilik
  • Titreme
  • Yorgunluk
  • Uyku bozuklukları
  • Kaslarda seğirme, kas ağrıları
  • Bağırsaklarda hareketlilik
  • Endişe

Yaygın Kaygı Bozukluğu Ne Sıklıkla Görülür?

Genetik Faktörler: Yapılan araştırmalara göre yaygın anksiyete bozukluğuna sahip kişilerin aile geçmişlerinde bu bozukluğa sahiplik oranı yüksektir.

Beyin Kimyası: Beynimizin kimyasal dengelerinde değişme olduğunda yaygın anksiyete deneyimleme oranımız artar.

Çevresel Faktörler: Günlük yaşamımızda bizi endişelendiren ve sıkıntıya sokan anlar vardır. Yaygın anksiyete bozukluğu bu anların artış gösterdiği zamanlardan beslenir ve bunlara bağlı olarak kötüleşir. Ayrıca alkol, kafein ve madde kullanımları da yaygın anksiyete bozukluğunu daha ileri safhalara getirir.

Yaygın Anksiyete Tedavisi ve Uygulanan Testler

Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişileri belirlemede ve kaygı düzeylerinin ölçümlenmesinde Beck ve Hamilton Anksiyete testleri etkili olacaktır.

Beck Anksiyete Ölçeği ile yaygın anksiyete hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Test için tıklayınız.

Tanı konulduktan sonra ise en etkili terapi yöntemlerinden olan bilişsel davranışçı terapi ve yeni nesil terapilerden olan mindfulness yaygın anksiyetenin tedavisinde oldukça etkilidir.

https://www.youtube.com/watch?v=27smplvYa9o